Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego z inicjatywy Wojciecha Zubowskiego • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
25 lipca 2014, 15:09

Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego z inicjatywy Wojciecha Zubowskiego

Dziś z inicjatywy Posła Wojciecha Zubowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego, poświęcone „Inwestycjom oraz rozwojowi infrastruktury kolejowej i siatki połączeń kolejowych województwa dolnośląskiego.”

Podczas dwugodzinnego spotkania dyskutowano o już zrealizowanych inwestycjach kolejowych, a także tych planowanych na lata 2014-2020. Poruszano temat tak ważnych dla naszego regionu linii jak Legnica-Rudna Gwizdanów (pytano o przyczyny odstąpienia od wcześniej deklarowanej formy remontu w systemie projektuj i buduj) czy możliwości przywrócenia połączeń Głogów-Leszno (gdzie głos zabrali również przedstawiciele urzędów marszałkowskich wielkopolskiego i lubuskiego). Przedstawiono plan przeprowadzenia remontów dworców, rozmawiano także o połączeniach transgranicznych.

Omawiano też priorytety remontów linii kolejowych a także możliwości współpracy miedzy województwami czy planów ministerstwa w zakresie remontów linii o znaczeniu krajowym (jak 273 Wrocław-Szczecin).

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele:
- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
- Urzędów Marszałkowskich województw Wielkopolskiego i Lubuskiego,
- Spółek kolejowych PKP S.A. i PLK S.A.,

I liczni samorządowcy (w tym przedstawiciel urzędu miasta Głogowa), a na zaproszenie posła panowie Norbert Lupa (biorący udział w projekcie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego) i Robert Włodarczyk (komitet zabiegający o przywrócenie połączeń kolejowych Głogów-Leszno).

Link do zapisu posiedzenia: www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=9199BFD718D74D6BC1257D15004D2459#

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter