Czy ktoś się dorobił na modernizacji Czajki? • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
12 października 2022, 16:21

Czy ktoś się dorobił na modernizacji Czajki?

Czy ktoś się dorobił na modernizacji Czajki?
Kierujemy pytania do Rafała Trzaskowskiego.
Kilkanaście dni temu sejmowa komisja zajmowała się raportem NIKu dotyczącym katastrofy w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Raport w zasadzie nie pozostawił suchej nitki na włodarzach miasta – zarówno z czasów realizacji inwestycji, jak i samej awarii. Okazało się między innymi, że jedną z najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji w stolicy zajmowały się osoby bez odpowiednich uprawnień, potwierdzano też wykonywanie i budowę prac i obiektów fikcyjnych, zastosowano materiały inne niż w zaprojektowane (o wielokrotnie niższych parametrach), samo wykonanie też pozostawało wiele do życzenia (przykład – odchylenia przy budowie rurociągu sięgające 50 cm przy dopuszczalnej granicy wynoszącej 3 cm) itd. Co istotne – NIK po kontroli złożył zawiadomienie do prokuratury, z dostępnych informacji wynika, że dotyczy ono spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Jednakże brak jest odpowiedzi na kilka innych pytań, dlatego wraz z posłem Jarosław Krajewski postanowiliśmy więc je zadać prezydentowi stolicy. A dotyczyć one będą:
- zmiany wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy – skoro zastosowano materiały inne niż w projekcie, naturalnie powinna nastąpić zmiana wartości wynagrodzenia,
- jak wyżej w kontekście potwierdzenia wykonania prac, których faktycznie nie wykonano,
- powodów, dla których mimo ostrzegającej o możliwości wystąpienia awarii ekspertyzy z warszawskiej politechniki z 2018r. nie zdecydowano się na sprawdzenie całej instalacji,
- ryzyka zwrotu unijnych środków w związku z nienależytym wykonaniem inwestycji,
- sposobu monitorowania wydatkowania unijnych środków przez odpowiednie urzędy nadzorujące realizację dotowanej inwestycji (jak mi powiedział jeden z samorządowców – urzędy „czepiają się nawet byle drobiazgu”) – i zatwierdzenia wprowadzonych zmian – skutkujących jak wynika z raportu NIK awarią,
- gwarancji udzielonych na wykonane prace, odpowiedzialności wykonawcy i zabezpieczenia roszczeń,
- i kilka innych…
Co ciekawe – choć na posiedzeniu komisji obecnie byli przedstawiciele urzędu miejskiego i MPWiK – to nie zabrali głosu. Odpowiedzi udzielał pełnomocnik - adwokat. Na posiedzeniu komisji padła też informacja o tym, że przeciwko biegłym, którzy napisali ekspertyzę obciążającą MPWiK - jednostka ta złożyła zawiadomienie do prokuratury. Mam nadzieję, że nam to samo za zadanie pytań nie grozi…

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter