Energia dla wsi • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
19 stycznia 2023, 16:46

Energia dla wsi

Kolejna inicjatywa skierowana do polskiej wsi.
Tak jak wcześniej sygnalizowałem, chcemy zaangażować polską wieś w rozwój energetyki odnawialnej. Rusza pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ubiegać się będą mogli rolnicy i spółdzielnie energetyczne. Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pierwszy nabór programu startuje już 25 stycznia 2023 r i od tej daty do 15 grudnia br będzie można składać wnioski na dofinansowanie do inwestycji. Na ten rok przewidziano budżet 100 mln zł. Natomiast całkowity budżet programu ,,Energia dla wsi’’ do 2030 roku to ponad 1 mld zł.
Dzięki i realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Dzięki programowi rolnicy mogli odnosić korzyści podobne jak m.in. prywatni przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa energetyczne, które realizują inwestycje w OZE. A to oznacza ni mniej ni więcej dodatkowe dochody dla rolników z jednej strony i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii z drugiej strony
Konkretnie:
Kto może być beneficjentem: rolnicy lub spółdzielnie energetyczne zawiązane przez rolników.
Na co: z programu będzie można finansować budowę takich OZE jak fotowoltaika, biogazownie, wiatraki, małe elektrownie wodne oraz magazyny energii
W jakiej formie i jakie kwoty: Dofinansowanie będzie wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotacje będzie mógł ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosie 25 mln zł. Wysokość będzie zależna od rodzaju OZE i wielkości podmiotu, który się o nią stara.
Skąd pieniądze: Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pieniądze będą pochodzić z funduszu modernizacyjnego zasilanego ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu EU-ETS.

Więcej o programie na stronie: NFOŚiGW https://www.gov.pl/web/nfosigw

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter