Jakie podatki? • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
27 kwietnia 2022, 14:33

Jakie podatki?

Oczywiście sprawiedliwe i jak najniższe! Dlatego propozycja - od 1 lipca niższy podatek PIT o 5 pkt proc. – z 17 do 12 proc. Utrzymana wolna kwota na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie likwidacja niejasnej ulgi dla klasy średniej. Propozycja obniżenia podatków nie jest konstrukcją medialną, a odpowiedzią rządu uwzględniającą postulaty zgłaszane przez podatników. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian podatkowych, który został wcześniej poddany szerokim konsultacjom społecznym. Nowe propozycje mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych i zmniejszyć wysokość podatków. Założenie jest takie aby na zmianach w podatkach w ujęciu procentowym najwięcej zyskali mniej zamożni - bo przyjazne podatki to podatki niskie, proste i sprawiedliwe. Rządowa propozycja niższych podatków jest elementem #TarczaAntyinflacyjna

Proponujemy:

• Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej: emerytów

i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców

• Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstaw opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

• Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców

• Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

• Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

• Mechanizm łagodzący w przypadku mniejszych wpływów z 1% dla OPP

• Mechanizmy zapewniające stabilność dochodów dla samorządów

• Utrzymanie kwoty wolnej na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter