Podatek niczym błędne koło • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
15 maja 2015, 12:00 | żródło: Link do materiału

Podatek niczym błędne koło

Ministerstwo Finansów nadal obstaje przy utrzymaniu podatku,
który stanowi paradoks sam dla siebie. Janosikowe nadal będzie drenowało nasz region.

W czwartek 14 maja odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego, poświęcone stanowi prac w sprawie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. W posiedzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i naszego województwa. Niestety, na razie nie można spodziewać się zmiany stanowiska Ministerstwa.

Posiedzenie zespołu było okazją do przedstawienia Ministerstwu Finansów argumentów przemawiających za zniesieniem podatku, którego celem miało być dofinansowanie biedniejszych województw kosztem tych zamożniejszych. Jak się jednak okazuje, często do tej ostatniej grupy trafiają samorządy po odprowadzeniu tzw. „janosikowego”. Niestety, doskonałym przykładem tego błędnego koła jest nasze województwo, które po zapłaceniu podatku spadło w zestawieniu z drugiego na 14. miejsce w Polsce pod względem dochodów na mieszkańca*. O mechanizmie wyrównawczo-korekcyjnym już wcześniej negatywnie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Zwrócił na to uwagę poseł Wojciech Zubowski. Wspomniał też o tym, że ustawa została negatywnie oceniona przez prokuratora generalnego. Na tej podstawie poseł poddał w wątpliwość zgodność ustawy z konstytucją.

-O ile sama idea pomagania bogatszym nie jest zła, o tyle nie może prowadzić to do sytuacji absurdalnych – a tak jest w przypadku Janosikowego. Są gminy, które odprowadzały podatku więcej, niż miały w palnie budżetu na inwestycje.

Mimo trwających w Ministerstwie Finansów prac nad zmianą ustawy, przeszkodą w jej szybkim uchwaleniu może być zbliżający się koniec kadencji Sejmu. Poza tym, wcześniej konieczne będzie przeprowadzenie – wymaganych i jakże oczekiwanych - konsultacji społecznych.

Ustawa o „janosikowym” ma niebagatelne znaczenie dla przyszłości rozwoju naszego regionu. Okazuje się bowiem, że odprowadzanie finansowego wsparcia dla innych województw sprawia, że brakuje środków na inwestycje w naszym regionie (chociażby w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Dlatego też ustalono, że czwartkowe posiedzenie zespołu rozpocznie cykl spotkań poświęconych temu tematowi. Poseł Wojciech Zubowski zadeklarował skierowanie zaproszenia na nie do przedstawicieli gmin i powiatów naszego regionu, zainteresowanych zmianą formuły naliczania niekorzystnego dla ich samorządów podatku.

Link do nagrania z posiedzenia komisji poniżej.

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter