Stolicy wada ukryta... • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
17 listopada 2022, 13:38

Stolicy wada ukryta...

Stolicy wada ukryta - czyli kolejna niedoróbka w sztandarowej inwestycji Platformy Obywatelskiej.

Niedawno wraz z posłem Jarosławem Krajewskim informowaliśmy o piśmie wysłanym do stołecznego ratusza, w którym to zwróciliśmy się z prośbą o informacje na temat wyjaśnienia licznych nieprawidłowości dotyczących budowy oczyszczalni ścieków Czajka i – jak wszystko na to wskazuje – olbrzymiej niegospodarności - w najłagodniejszym przypadku.
Teraz wykryta wada jednego z elementów konstrukcji dachu stadionu Narodowego PGE skłoniła nas do bliższego przyjrzenia się raportowi Najwyższej Izby Kontroli, która to na budowie tego obiektu nie zostawiła suchej nitki. Z dokumentu jasno wynika, że odbioru stadionu dokonano, by zdążyć przekazać obiekt UEFA przed finałem Euro 2012, nie wyegzekwowano od wykonawcy działań i dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji stadionu, w tym kompletnej dokumentacji projektowej powykonawczej. Przypadki kredytowania budowy przez Ministerstwo Sportu, poświadczanie nieprawdy, odbiory dokonywane bez sprawdzenia dokumentów czy też nie usunięcie wad wskazanych przy pierwszym odbiorze skłoniły nas do skierowania do Ministerstwa Sportu i Turystyki 10 pytań o szczegóły kontroli i podjęte przez ministerstwo działania.
Pytamy tam m.in. o działania podjęte przez ministerstwo w kontekście nienależycie wykonanej inwestycji, rozstrzygnięcia sądowych sporów z wykonawcą, termin usunięcia usterek czy też kontrolę innych stadionów budowanych na Euro, gdzie też termin prac mógł skutkować nienależytym wykonaniem zadania, a tym samym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. W tym przypadku „Polacy nic się nie stało” nie przejdzie…

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter