W PWSZ w Głogowie 80-ciu uczniów przystąpiło do konkursu z Wiedzy o Sejmie. • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
26 marca 2019, 16:24

W PWSZ w Głogowie 80-ciu uczniów przystąpiło do konkursu z Wiedzy o Sejmie.

Na terenie całego kraju, pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego organizowany jest konkurs Wiedzy o Sejmie, którego celem jest zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie. 26 marca w murach PWSZ w Głogowie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego i polkowickiego wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Konkurs został zorganizowany przez Posła na Sejm RP Wojciecha Zubowskiego oraz Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Składał się on z dwóch części: pierwszej-wykładowej połączonej z prezentacją multimedialną, a następnie konkursowej. Wykład przeprowadzili pracownicy Sejmu pani Alicja Gołuchowska-Smarzyńska i pan Mikołaj Kaluszko. Uczniowie dowiedzieli się o historii polskiego parlamentaryzmu, poznali architekturę budynków Sejmowych a także mogli prześledzić proces legislacyjny polskiego parlamentu. Na zakończenie przeprowadzony został test wiedzy o Sejmie i Senacie RP przygotowany przez Wszechnicę Sejmową, w którym wzięło udział 80-ciu uczniów. Musieli oni wykazać się wiedzą często wykraczającą poza podstawę programową z Wiedzy o Społeczeństwie. Test był jednokrotnego wyboru, z punktami ujemnymi za złe odpowiedzi i składał się z 30 pytań. Po sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki. Fundatorem nagród był Marszałek Sejmu RP oraz pan poseł Wojciech Zubowski. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne.
A oto zwycięzcy:

I miejsce – Daniel Nowak I LO Głogów
II miejsce- Igor Grocholski Zespół Szkół w Przemkowie
III miejsce- Julia Zbaraszewska I LO Głogów

III miejsce- Hubert Cuper II LO Głogów

III miejsce- Kajetan Kunicki II LO Głogów

Spotkanie z Panem Posłem i pracownikami Wszechnicy Sejmowej jest ważnym elementem procesu kształcenia młodzieży, bo dzięki temu nabywają oni wiedzę potrzebną w codziennym życiu i nabywają umiejętności potrzebne młodym ludziom w przyszłości, gdyż to oni niedługo będą musieli podejmować odpowiedzialne decyzje.

Galeria

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter