Wsparcie dla sportu młodzieżowego!!! • Aktualności • Wojciech Zubowski - Poseł na Sejm RP

Strona główna

Aktualności

wielkość tekstu: A-AA+
5 lipca 2023, 11:54

Wsparcie dla sportu młodzieżowego!!!

Uwaga rozpoczął się nabór do nowego Programu Mikro Granty. Pierwsza tura składania wniosków zakończy się 14 lipca br. Odpowiadając na bardzo duże zapotrzebowanie społeczności lokalnych, gdzie realizowanych jest wiele wartościowych inicjatyw aktywizujących ruchowo Polaków i promujących aktywność fizyczną, Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało specjalny, dedykowany program. Nowa inicjatywa ma na celu wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży.
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel wynosi 30 mln zł. Maksymalne wsparcie przewidziane na wydarzenie to 20 tys. zł, przy czym jedna organizacja może zyskać dotacje na nie więcej niż 5 zadań. To oznacza, że do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń w całej Polsce wspartych finansowaniem w ramach Mikro Grantów.
Główne cele programu to:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
• wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
• wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej na stronie: https://www.mikrograntysportowe.pl/?fbclid=IwAR0vSlXpPx5ipU-O85qYMFmujPA9gE2XncyLhvu2VPVEcKa5JhBLiW482AA

wyszukiwarka

Aktualności

facebook

twitter